top of page

Miša Vasić je rođen u Beogradu 1967.  Nakon završenih studija HVAC tehnike, nosilac je specijalističkog   post-diplomskog stepena na Evropskim studijama (Ekonomskom smeru) akademske mreže AAEN (konfirmirane od SE), sa završnim radom na temu "Menadžment u Jugoistočnoj Evropi: izazovi, stremljenja i stranputice", što ga vodi putem sinteze konsaltinga, marketinga i tehnike.

 

Paralelno se bavi pisanjem i komponovanjem.

2018. je objavio knjigu "Emanuel Svedenborg i moderni svet"

 

2015. je objavio knjigu "Nova duhovnost i scijentizam u XXI veku"

 

2011. je objavio knjigu "Globalno društvo i evolucija svesti".

 

Tokom 90-ih godina XX veka objavljivao je tekstove za tada kultni časopis "Intervju".

 

Višegodišnji je  (2009-2015) redovni  autor analitičkih tekstova vezanih za teoriju globalne kulture i medija za naučno-kulturološki časopis "Kroz prostor-vreme".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autoru

bottom of page