top of page

Knjige i tekstovi

"Sposoban – i u doslovnom i u simboličkom smislu – da dohvati stvari sa najviših polica, Miša Vasić se sa podjednakim uspehom bavi širokim dijapazonom tema, od religije preko morfičkog polja do reality show programa. U njegovim knjigama, uključujući i ovu najnoviju, nailazimo na Platona, Hegela, Štajnera, Junga, Šeldrejka, Fukujamu, Dalkea i mnoge druge značajne učitelje čovečanstva, ali jedini koga srećemo u svakom eseju je upravo Svedenborg..."

 

Aleksandar Žikić

 

Izdavač: "Reč", Beograd, 2018.  

 

"Оvakvе knjigе i misliоci оvоg prоfila nisu pоslеdica društvеnih i naučnih incidеnata nоvоg vеka, vеć nоv način pоstојanja misli, mislеćih ljudi i svih оnih оdgоvоrnih intеgralizmu individualnоg i kоlеktivnоg pоstојanja Istinе. Zatо štо nam је nоvi vеk, pоrеd pоslоvičnе zbunjеnоsti i agrеsivnе glupоsti i prоstaštva, dоnео nеštо mnоgо оpasniје – pоuzdanоst nе-kоnačnih izјava, kојu brzо smеnjuје primеnjеna nеpоuzdanоst kоnačnih izјava i sudоva, pоlоvičnih istina i nеpоuzdanе naučnе savеsti i ljudskе оdgоvоrnоsti. Na оsnоvu Оlbеrsоvоg paradоksa, i nоću bi trеbalо da živimо u dnеvnоm sјaјu, svеmir sе širi, zvеzdе sе udaljavaјu јеdna оd drugе i udaljavanjеm gubе svојu svеtlоst. Оva knjiga је pоkušaј da sе dоsеgnе udaljеna svеtlоst i bliska misaо, da sе pоstavе nоva pitanja u vrеmеnu kоnačnih оdgоvоra.."

 

Petar M. Arbutina

 

Izdavač: "Službeni glasnik", Beograd, 2015.  

 

Informacije o prodajnim mestima:    http://www.slglasnik.com/

"Veoma dugo sam razmišljao šta da napišem o ovoj knjizi. Civilizacija je na prekretnici. Puteva naizgled ima veoma mnogo, ali izlaz može biti samo jedan. Rodjeni smo i odrasli u materijalističkoj eri za koju autor Vasić kaze da će se po Jungovom zakonu enantiodromije razviti u svoju suprotnost, u  individualni spiritualizam. (...) Tacno je da stanje sadasnjeg naucnog znanja ni u kom smislu ne ukazuje na mogucnost naglog prodora spiritualnosti. Ali, isto je tako tacno da celokupna materija nastaje iz duha i da su sve suprotnosti samo prividne, jer kosmosom jedinstvene beskonačnosti u suštini vlada cointidentia oppositorum (poistovećenje suprotnosti). Zaista, kako sada stoje stvari, istorijski deo ljudske evolucije je na samom kraju. Da, na kraju smo istorije, ali i na početku nadistorije, nadistorijskog procesa u kome će nova i duboka spiritualna revolucija sve vratiti na početak."

 

Dr Velimir Abramović

 

Izdavač: "Green Leaf", Beograd, 2011.

 

Prvi tiraž knjige je rasprodat

NOVA KNJIGA MIŠE VASIĆA

Aktuelno: izašla je nova knjiga Miše Vasića "Emanuel Svedenborg i moderni svet" u izdanju izdavačke kuće "Reč", Beograd, 2018!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokom 90-ih godina XX veka Miša Vasić je objavljivao  tekstove za tada kultni časopis "Intervju".

 

Višegodišnji je  (2009-2015)  redovni  autor analitičkih tekstova vezanih za teoriju globalne kulture i medija za naučno-kulturološki časopis "Kroz prostor i vreme".  

bottom of page